Posts

NetCDF datu failu importēšana un apstrāde programmā R

Strādājot ar klimatiskajiem datiem, ļoti bieži tie ir īpašā NetCDF datu formātā.

Regresijas vienādojuma pievienošana ggplot2 attēliem

Veidojot attēlus, kuros parādīta saistība starp diviem mainīgajiem un regresijas līkne, reizēm ir nepieciešams attēlam pievienot arī pašu regresijas vienādojumu, vai arī kādus citus parametrus, piemēram, determinācijas koeficientu vai AIC vērtību.

Iznākusi jaunākā readxl paketes versija (1.0.0)

R paketei readxl, kas paredzēta Excel failu importēšanai programmā R, ir iznākusi jaunākā versija – 1.

Latvijas novadu kartogrammas veidošana ar paketi ggplot2

ggplot2 pakete programmā R ir ne tikai lieliska, lai veidotu dažādas diagrammas, bet izmantojot šo sistēmu ir iespējams veidot arī dažādas kartes, tai skaitā kartogrammas (choropleth map).

ggplot2 versija 2.2.0

Šodien (11.11.2016.) iznākusi R paketes ggplot2 jaunākā versija - 2.

Manis sniegto atbilžu lapā https://stackoverflow.com analīze

Jau gandrīz četrus gadus esmu reģistrējies jautājumu/atbilžu portālā https://stackoverflow.com un uz šo brīdi esmu sniedzis 699 atbildes uz jautājumiem par R programmu un uzdevis tikai vienu jautājumu.

Statistisko modeļu rezultātu pārvēršana par datu tabulām ar paketi broom

Problēma Veicot statistiskās analīzes programmā R, piemēram, lineāro regresiju vai T testu, mēs iegūstam ļoti saprotamu rezultātu, kas parāda mūs interesējošās lietas.

Excel failu importēšana programmā R ar paketi readxl

Lai arī bieži ir dzirdēts, kā arī pats tā iesaku, ka datu failus labāk glabāt un importēt R kā .

Par programmu R, Excel un SPSS izmantošanu studentu apmācībā

Šodien man palūdza uzrakstīt viedokli par R, Excel un SPSS izmantošanu apmācībā.

plyr pakete

Viena no R paketēm, kurai tiešām ir vērts pievērst uzmanību ir plyr.