Iznākusi jaunākā readxl paketes versija (1.0.0)

R paketei readxl, kas paredzēta Excel failu importēšanai programmā R, ir iznākusi jaunākā versija – 1.0.0. Šajā versijā ir vairāki būtiski papildinājumi un uzlabojumi efektīvākai darbībai importējot Excel failus:

  • ir ieviests arguments range, kas ļauj definēt importējamo apgabalu

  • ieviests arguments n_max, kas ļauj noteikt maksimālo importējamo datu rindu skaitu

  • vairs netiek importētas “tukšās” rindas un kolonnas. Tās ir Excel šūnas, kuras izskatās vizuāli bez datiem, bet kurām ir saglabājušies kaut kādi formatējumi, tāpēc līdz šim importēšanas laikā tās arī tika pievienotas un aizpildītas ar NA vērtībām

  • tagad kā kolonnu veidus (col_types) var norādīt “list” un “logical”

  • kā kolonnas veidu var norādīt arī “guess”, tādējādi daļai kolonnu lietotājs var dot zināmus veidus, bet citām ļaut importēšanas funkcijai “uzminēt”

  • ieviests jauns arguments trim_ws, lai noņemtu atstarpes vērtību sākumā un beigās (noklusētā vērtība ir TRUE) - tas ir b’ūtisks uzlabojums, jo Excel parasti atlasot vērtības nevar redzēt, ja pirms vai pēc vērtības ielikta atstarpe

  • tagad arī programmā LibreOffice izveidotie datumi tiek uzskatīti par datumiem.

Ar pilnu jaunumu sarakstu var iepazīties paketes NEWS failā.

Didzis Elferts
Didzis Elferts
Datu zinātnieks, vadošais pētnieks

Manas zinātniskās intereses saistītas ar statistiku un programmu R.