1. nodaļa. Par grāmatu

Programmā R (R Core Team (2023)) ir iespējams veidot attēlus izmantojot dažādas attēlu veidošanas sistēmas, no kurām viena ir ggplot2 (Wickham (2016)). Šīs sistēmas pamatā ir attēlu veidošanas gramatika.

Literatūra

R Core Team. 2023. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/.
Wickham, Hadley. 2016. Ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New York. https://ggplot2.tidyverse.org.