Kursi un semināri

Vadītie kursi un semināri dažādās institūcijās:

  1. “Datu tīrīšana, apkopošana, atlasīšana programmā R” - apmācijas Centrālās Statistikas pārvaldes darbiniekiem ar priekšzināšanām (2019. gads)

  2. “Ievads darbā ar R un RStudio. Datu importēšana, apkopošana un analīze. Vizualizācija ar ggplo2” - apmācības Centrālās Statistikas pārvaldes darbiniekiem (2018., 2019. gads)

  3. “Pamatstatistiskie testi programmā R” un “Datu vizualizācija ar ggplot2” - seminārs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” darbiniekiem (28.11.2017.)

  4. “Ievads darbā ar R un pamatstatistiskie test” un “Ievads ggplot2 grafiskajā sistēmā” - kursi Eirāzijas zālāju konferences dalībniekiem (05.07.2017)

  5. “Programma R” - četru tēmu kurss LU Bioloģijas fakultātes un Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes akadēmiskajam un zinātniskajam personālam (oktobris, 2016.) ( brīvi pieejami kursa materiāli)

  6. “Statistiskas seminārs par programmu R un statistiskajiem testiem” – apmācību cikls (15 stundas) LVMI “Silava” darbiniekiem (janvāris, 2014.)

  7. “Statistiskas seminārs par programmu R un statistiskajiem testiem” – apmācību cikls (15 stundas) Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra darbiniekiem (marts, aprīlis, 2013.)

  8. “Statistiskās analīzes vides zinātnē izmantojot programmu R” – lekciju cikls LU ĢZZF doktorantūras studentiem (2010./2011.a.g., 2012./2013.a.g., 2014./2015.a.g.)

  9. “Statistikas seminārs” – seminārs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” darbiniekiem (02.-04.11.2011. un 04.-06.01.2012.)

  10. “Programma R” – apmācību cikls LU Bioloģijas fakultātes akadēmiskajam un zinātniskajam personālam (11.01.-13.01.2010, 25.01.-27.01.2010., 11.01.-13.01.2012., 06./09.01.2015.)